نجات کودک گرفتار در سیلاب برازجان توسط یک شهروند | فیلم

کودک ۱۰ ساله برازجانی بر اثر وقوع آبگرفتگی شدید معابر گرفتار جریان سیل شد که توسط یکی از شهروندان نجات یافت. ​

(۴۸)