تصاویر دوربین مدار بسته از سرقت گوشی موبایل پرستار از ایستگاه پرستاری | فیلم

تصاویر دوربین مدار بسته از سرقت گوشی موبایل پرستار در بیمارستان ۲۲بهمن مسجدسلیمان از ایستگاه پرستاری را مشاهده می کنید.

(۳۲)