پل اصلی شهر اسالم در استان گیلان به صورت کامل درحال تخریب است | فیلم

بارش شدید باران در شهر اسالم استان گیلان باعث خسارت جدی به پل اصلی این شهر شد که فیلم آن را مشاهده می‌کنید.

به دنبال بارندگی شدید شب گذشته و فراگیر شدن سیلاب در مناطق مختلف استان گیلان هم اکنون شهرهای ‎رودسر، ‎لنگرود، ‎تنکابن، ‎املش و ‎صومعه سرا درگیر ‎سیلاب و ‎آبگرفتگی هستند و متاسفانه یکنفر در سیل ناپدید شده است

(۷۴۵)