کیف قاپی وحشیانه توسط موتورسوار در اهواز | فیلم

فیلم کیف قاپی موتور سوار از یک خانم در اهواز را مشاهده می کنید.

دقت کنید همیشه در پیاده رو راه برید و کیف تون رو سمت دیوار بگیرید. هنگام شنیدن صدای شدید موتور حواس تون رو جمع کنید و اطراف رو سریعا بسنجید که مورد سرقت و احتمالا آسیب قرار نگیرید.

(۷۰۴)