لحظه سرقت موبایل مقابل عابربانک | فیلم

در این فیلم که توسط دوربین مدار بسته ثبت شده است، لحظه سرقت موبایل خانمی که کنار عابر بانک ایستاده را مشاهده می کنید. در معابر عمومی هنگام استفاده از تلفن همراه، خیلی مراقب باشید…

(۵۲۷)