یک روز پس از آتش سوزی میدان حسن آباد | فیلم

حوالی ساعت ۲۱ چهارشنبه یک انبار در میدان حسن‌آباد تهران دچار حریق شد که با گسترش آن برخی آثار تاریخی نیز آتش گرفتند اما با اقدام به موقع و دقیق نیروهای آتش نشانی این حریق خاموش شد.

(۱۴۳)