مهار آتش سوزی مرگبار در کرمانشاه | فیلم

حادثه آتش سوزی در کارخانه مشتقات نفتی شهرک صنعتی فرامان مهار شد. این حادثه یک کشته و دو مصدوم داشته است.

(۶۰)