تصاویر دوربین مداربسته از کشته شدن سارق مسلح مغازه موبایل فروشی | فیلم

سارقی که قصد سرقت مسلحانه از یک مغازه موبایل فروشی در مکزیک را داشت، قبل از درآوردن اسلحه توسط صاحب مغازه کشته شد.

(۱۳۸۹)