آتش سوزی در بازار فلافل فروشان اهواز | فیلم

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: یک اغذیه فروشی در خیابان لشکرآباد دچار حریق شد.

وی افزود: این حادثه مربوط به حریق در منطقه لشکرآباد خیابان انوشه بود که در اثر اتصالی برق، یکی از اغذیه فروشی های این منطقه دچار حریق شد. آتش نشانان سه دقیقه بعد در محل حادثه حاضر شدند و با استفاده از تجهیزات اطفای حریق آتش را خاموش و از گسترش آن به سایر اغذیه فروشی های همجوار جلوگیری کردند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش آتش نشانان، مشتریان و صاحب ملک تجاری در این حادثه از آسیب و هرگونه صدمه مصون ماندند.

(۱۱۴)


114
بازدیدها