لحظه ورود طوفان شن به یزد | فیلم

ظهر روز جمعه طوفان بسیار شدیدی بسیاری از نقاط مختلف استان یزد را در بر گرفت و میزان دید را به کمترین حد ممکن رساند.

نمایی نزدیک از طوفان شن در روستای شحنه که بعداز ظهر جمعه وارد شهر یزد شد را مشاهده می کنید.

(۱۲۳)


123
بازدیدها