تصاویر دوربین مدار بسته از لحظه سرقت از داخل ماشین در پمپ بنزین | فیلم

تصاویر مداربسته در یک پمپ بنزین صحنه سرقت فردی را نشان می‌دهد که با استفاده از غفلت راننده به ‌راحتی وسایل او را از ماشین سرقت می‌کند. در حین بنزین زدن به نکات ایمنی توجه کنید.

(۴۰۶)