لحظه وحشتناک تخریب یک خانه در سیل لرستان | فیلم

فیلم تخریب خانه در سیل شاهیوند کوهدشت در استان لرستان را می بینید.

 

(۴۹۶)


496
بازدیدها