جاری شدن سیل سنگین در کازرون | فیلم

صحنه هایی از سیل شدید که در خیابان های شهرستان کازرون جاری شده است.

(۳۸۸)


388
بازدیدها