خسارت شدید سیل شیراز به مردم و ماشین ها | فیلم

پس از بارندگی شدید در شیراز و جاری شدن سیلاب در این شهر خسارات سنگینی به شهر و مردم شیراز وارد شد.

(۲۱۰)