تخریب یکی از ستون‌های پل ۱۰۰۰ساله کشکان در کوهدشت لرستان | فیلم

پل کشکان در بخش چگنی بر روی رودخانه‌ای به همین نام و در مسیر راه باستانی شاپور احداث شده است که در متون تاریخی از آن به‌عنوان گژکی یاد شده است. یکی از ستون‌های این پل ۱۰۰۰ساله توسط سیل تخریب شد.

منبع: مهر

(۲۴۴)