گزارش شاهین صمدپور از حادثه ای تلخ و دردناک برای دو کودک در یک مطب دندانپزشکی | فیلم

گزارش شاهین صمدپور از فاجعه در مطب دندانپزشکی و حادثه‌ای تلخ و دردناک برای دو کودک در یک این مطب را مشاهده می کنید.

توجه: از گرفتن دست و پای کودکان و نگه داری به زور آنها در حین دندانپزشکی جدا خودداری کنید.

(۳۴۴)


344
بازدیدها