آتش سوزی جنگل های کالیفرنیا همچنان قربانی می گیرد | فیلم

در حالی که آتش سوزی جنگل های ایالت کالیفرنیا به روز هفتم خود رسیده، تاکنون دست کم ۵۹ نفر جان خود را در این حادثه از دست داده اند.

بزرگترین بخش این آتش سوزی که همزمان در سه نقطه از کالیفرنیا در حال وقوع است، آتش سوزی موسوم به «کمپ فایر» است که در شمال این ایالت روی داده و تاکنون ۵۶ نفر را طعمه حریق کرده است.

همچنین سه نفر دیگر در آتش سوزی موسوم به «وولزی فایر» در منطقه لس آنجلس جان خود را از دست داده اند. آتش سوزی دیگری که به «هیل فایر» مشهور است در بخش دیگری از این ایالت روی داد که بدون قربانی تقریبا مهار شده است.

مقام های محلی گفتند که کمپ فایر تاکنون بیش از ۱۳۷ هزار هکتار از جنگل های شمالی کالیفرنیا را سوزانده و نزدیک به ۹ هزار خانه را ویران کرده است.

در حالی که بیش از ۵ هزار نیروی آتش نشان تلاش خود را برای مهار شعله ها اداهه می دهند، تنها ۳۵ درصد از آتش سوزی مهار شده است.

این آتش سوزی که از پنجشنبه گذشته آغاز شده، ۵۲ هزار نفر از مردم منطقه را آواره کرده و مقام های ایالتی تنها توانسته اند نزدیک به یکهزار و ۴۰۰ تن را پناه دهند.
شدت و گستره شعله ها به حدی است که شهر «پارادایس» در این ایالت را کاملا به خاکستر تبدیل کرده است.

متخصصان آتش سوزی های طبیعی این حریق را مرگبارترین آتش سوزی در نوع خود در یک قرن گذشته آمریکا می دانند.

خشکسالی، هوای گرم منتسب به تغییرات اقلیمی و افزایش ساخت مسکن در نزدیکی جنگل باعث گسترش و طولانی تر شدن آتش سوزی جنگل در کالیفرنیا شده است.

کالیفرنیا پیش تر هم بارها صحنه وقوع آتش های سوزی های گسترده بوده است.

(۴۶)


46
بازدیدها