آتش سوزی در خیابان امیرکبیر تهران | فیلم

آتش سوزی در ساختمان قدیمی در خیابان امیرکبیر تهران که از آن به عنوان انبار استفاده می شد خساراتی برجا گذاشت. با توجه به حجم بالای اجناس و سست بودن ساختمان آتش تمام ساختمان را در برگرفت و بخشی از سقف ساختمان نیز فرو ریخت.

به گفته سخنگوی آتش نشانی، آتش به هتل کنار ساختمان نیز سرایت کرده بود. ملکی نبود وسایل اطفا حریق، سقف های کاذب نا ایمن و باریک بودن معبر را باعث تشدید آتش و دیر خاموش شدن آن عنوان کرد. علت آتش سوزی در دست بررسی است.

(۳۳)


33
بازدیدها