رستوران سنتی در منطقه کوهسنگی طعمه حریق شد | فیلم

یک واحد رستوران سنتی در محدوده کوهسنگی مشهد دچار حریق شد.

هنوز از علت این آتش سوزی و همچنین میزان خسارت احتمالی آن اطلاعی در دست نیست.

(۸۰)