اولین ویدیو از جنگنده ساقط شده رژیم صهیونیستی در سوریه | فیلم

سامانه پدافند هوایی سوریه یک فروند هواپیمای اف ۱۶ اسرائیلی را پس از تجاوز این جنگنده به حریم هوایی سوریه سرنگون کردند.رسانه های عبری از بیمارستان “رامبام” گزارش دادند که حال یکی از خلبان ها وخیم است.

منبع : العالم

(۳۷)


37
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>