لحظه سقوط تماشاگران کویتی از روی سکوهای ورزشگاه | فیلم

پس از بازی میان عمان و امارات متحده مانع شیشه‌ای استادیوم جابرالاحمد کویت شکست و ۴۰ نفر زخمی شدند.پس از این حادثه وزیر جوانان کویت با انتشار پستی در توئیتر خود علت اصلی وقوع این اتفاق را هجوم تماشاچیان برای تبریک به بازیکنان عنوان کرد. نتیجه این بازی با پیروزی تیم عمان در ضربات پنالتی به پایان رسید.

گفته می‌شود پس از پایان بازی، تماشاچیان با فشار آوردن به مانع شیشه‌‌ای که حایل بین بازیکنان و تماشاچیان بود، سبب شکسته شدن آن شده و تعدادی از آنها سقوط کردند.

(۵۵)


55
بازدیدها