خودکشی دختر اصفهانی از روی پل چمران نافرجام ماند | فیلم

یک دختر جوان اصفهانی پنجشنبه نهم آذر ماه قصد داشت با پرت کردن خود از بالای پل چمران خودکشی کند که با هوشیاری شهروندان ناکام ماند.  این پل همان مکانی است که ماه گذشته دو دختر نوجوان خود را از روی همین پل به پایین پرت کردند که یکی کشته شد و دیگری زنده ماند .

(۲۸۲)


282
بازدیدها