لحظه سقوط ابر از آسمان روی جاده | فیلم

آیا تا به حال با درنظر گرفتن اینکه آب سنگین تر ازهواست و ابر هم از ذرات آب تشکیل شده، از خود پرسیده اید که سقوط ابرها طبیعی تر است یا معلق ماندن آنها در آسمان؟ واقعیت امر این است دلیل اینکه این ذرات آب با وزنی که دارند روی هوا به پرواز در می آیند لذا ابرها از ذرات بسیار کوچک آب تشکیل شده اند که بهم متصل نیستند که در غیر این صورت قطعا سقوط می کردند.

با توجه به این توجیهات علمی و منطقی در مراکش پدیده ای جالب و عجیب رخ داده که طی آن ابرهایی کف مانند از آسمان بر روی جاده سقوط کرده اند که این لحظه ناب توسط یک مرد مراکشی با دوربین ثبت شده و با زبان عربی به بیان احساسات خود در مواجهه با این صحنه شگفت انگیز پرداخته است.اکنون اینکه ابرهای کف مانند از کدام قانون علمی و جوی پیروی کرده اند که به جاده ها افتاده اند دقیق مشخص نیست.

(۱۹۱۳)