لحظه ربودن یک دختربچه در سوپرمارکت | فیلم

یک دختربچه در داخل سوپرمارکتی در استان گوانگ دونگ چین، مشغول چیدن وسایل بود که توسط یک مرد به محلی نامعلوم منتقل شد. رسانه‌های محلی اعلام کرده‌اند احتمالاً این فرد از اعضای باند قاچاق انسان است.

(۴۲۷)