فریادهای زن جوانی که بین درب های مترو در ایستگاه شهید بهشتی تهران گیر کرده بود | فیلم

زن جوان سوار بر قطار مترو بود و زمانیکه قطار در ایستگاه مترو شهید بهشتی تهران توقف کرد قصد پیاده شدن داشت که ناگهان در واگن بسته شد. زن جوان که در آخرین لحظه وقتی از قطار پیاده شد در واگن بسته شد و دستش بین در واگن گیر کرد.

این زن از مردم و ماموران حراست مترو درخواست کمک کرد و همگی تلاش کردند تا در واگن باز شود اما بی فایده بود و فشار در روی دست زن جوان انقدر زیاد بود که وی از درد به خود می پیچید و فریاد می زد.لحظات به سختی می گذشت که ناگهان قطار شروع به حرکت کرد و چند قدمی زن جوان و افرادی که اطراف وی بودند با قطار هم قدم شدند تا اینکه قطار دوباره متوقف شد.

مردم از داخل و بیرون واگن و ماموران مترو همگی در تلاش بودند تا در واگن را باز کنند که پس از حدود ۱۰ دقیقه در قطار باز و دست زن جوان از لای در رها شد.

(۱۶۲)


162
بازدیدها