فرار راننده متخلف پس از تصادف با یک کودک | فیلم

مادری به همراه فرزند خردسال خود در حال عبور از عرض خیابانی در چین بودند، که یک خودرو با سرعت زیادی به سمت آنها آمد. این خودرو به شدت با کودک تصادف کرد و پس از آن بدون کم کردن سرعت، از محل متواری شد.

(۵۶)


56
بازدیدها