تصادف خودرو با یک تماشاگر مسابقه اتومبیلرانی | فیلم

حین مسابقات اتومبیلرانی در مقدونیه، نقص فنی در سیستم ترمز یکی از خودروها باعث از دست دادن کنترل توسط راننده و برخورد آن با یک تماشاگر شد.

(۷۸)