عبور تریلی از روی موتورسیکلت | فیلم

راکب موتورسیکلتی که از سمت راست تریلی و در نقطه کور آن حرکت می‌کرد، با تریلی برخورد کرد و زیر چرخ‌های این وسیله نقلیه افتاد. راننده تریلی نیز بدون اطلاع از حادثه رخ داده، از روی موتورسیکلت و راکبش عبور کرد. گفتنی است؛ از سرنوشت موتورسوار اطلاعاتی منتشر نشده است.

(۲۴۶)


246
بازدیدها