تصادف شدید پورشه پس از فرار تصادف | فیلم

راننده پورشه ای که پس از تصادف جزئی با یک خودرو قصد فرار داشت، کار دست خود داد.

یک جوان ۳۵ ساله روس که پشت فرمان خودروی پورشه یکی از اقوام خود نشسته بود، با خودروی دیگری در خیابان به صورت جزئی تصادف کرد.این جوان که شوکه شده بود، برای فرار از روبرو شدن با پلیس، کار دست خود داد و به شدت با خودروی پارک شده در خیابان تصادف کرد.

(۱۳۸)