رفتار عجیب و ناشایست راننده تاکسی با یک خانم در اصفهان | فیلم

یک راننده تاکسی در اصفهان با یک خانم رفتاری بسیار ناشایست و عجیب انجام داد.

گفتنی است؛ پلیس اصفهان در کمتر از ۱۲ ساعت پس از این حادثه عجیب راننده خاطی را بازداشت کرد و به مقامات قضایی تحویل داد.

(۱۶۷)


167
بازدیدها