لحظه وحشتناک تصادف کامیونت با تاکسی | فیلم

یک دستگاه کامیونت با از دست دادن کنترل خود به شدت با یک تاکسی برخورد کرد و موجب این حادثه رانندگی مرگبار شد.

(۸۰)


80
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>