زیر گرفتن زن جوان با ماشین خودش توسط سارق در چین | فیلم

زن جوانی که سعی کرد مانع از فرار سارق با خودرو شود، توسط ماشین خودش زیر گرفته شد.

یک زن جوان چینی هنگامی که قصد داشت به سمت خودروی خود برود، متوجه حضور حضور یک سارق شد و قبل از اینکه مالک خودرو برسد، سارق داخل ماشین نشست.زن جوان سعی کرد مانع از فرار سارق با خودرو شود، اما مالک خودرو توسط ماشین خودش زیر گرفته شد و جان خود را از دست داد.

منبع : باشگاه خبرنگاران

(۵۳)


53
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>