نخستین فیلم منتشر شده از محل انفجار انتحاری ناصریه عراق | فیلم

در پی سه حمله انتحاری  از طرف گروه تروریستی داعش  در عراق،  روز پنجشنبه کشتاری  در ایست بازرسی پلیس نزدیک شهر ناصریه  به وقوع پیوست که به دنبال آن تعدادی زیادی جان باختند، این کشتار به واسطه خودروهای بمب گذاری شده، جلیقه های انتحاری و پرتاب نارنجک  ها انجام گرفت. به گفته یکی از شاهدان، تروریستها وارد اتوبوس شدند و مردم را به رگبار بستند، سپس به طرف رستوران رفتند و به مشتریان آنجا هم شلیک کردند، هرکس در آن رستوران بود، جان خود را از دست داد.این قتل عام ها بسته به استراتژی شبه نظامیان در حال تغییر است.به گفته مقامات ناصریه با حمله به شیعیان در جاهایی که نفت کشور عراق تولید می شود، تدابیر امنیتی بیشتر شده است، همچنین تعداد کشته ها ممکن است باز هم افزایش یابد، زیرا وضعیت برخی از مجروحان بحرانی است.

منبع : باشگاه خبرنگاران

(۲۲۱)