ماموران پلیس مردی را به آتش کشیدند | فیلم

سارقی که با ریختن بنزین روی خودش قصد خودکشی داشت، با شلیک گلوله از طرف ماموران پلیس، آتش گرفت.

یک مردسارق اهل تگزاس با ریختن بنزین روی خودش،ماموران پلیس را تهدید به خودکشی کرد که ناگهان با شلیک گلوله از طرف یکی از آن ها، آتش گرفت

(۱۰۵)