ایوان فاندینو گاو باز معروف اسپانیایی بر اثر جراحات وارده درگذشت | فیلم

ایوان فاندینو باروس، گاوباز سرشناس اسپانیایی امروز در ایری-سو-الدور فرانسه درگذشت. فاندینو که در مسابقات گاوبازی این شهر، در کشور فرانسه، شرکت کرده بود صبح امروز در بیمارستان درگذشت.

او در جریان مسابقه نتوانست تعادل خود را حفظ کند و پس از حمله‌ی گاو به شدت زخمی شد. شدت جراحات وارده به حدی زیاد بود که کاری از دست پزشکان برنیامد. دو برادر دیگر فابینو هم که گاوباز هستند در بیمارستان حاضر بودند.منبع: ایلنا

(۲۵۰)


250
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>