شناسایی امیکرون در شهرهای تهران، مشهد، بابل، اصفهان و هرمزگان | فیلم

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: در شهرهای تهران، مشهد، بابل، اصفهان و هرمزگان، ابتلا به امیکرون شناسایی شده است

(۰)